Regulamin

 • Turysta dokonuje rezerwacji noclegów osobiście lub telefonicznie.
 • Od turysty pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu, w wysokości 30% wartości pobytu, płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji.
  a) po otrzymaniu zadatku ‚Pedro’ dokonuje potwierdzenia rezerwacji.
  b) w przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn leżących po stronie klienta – wpłacony zadatek pozostaje własnością ‚Pedro’ w Pobierowie.
 • Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry, niezwłocznie po przyjeździe.
 • Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 • W przypadku przerwania pobytu przez gościa w jego trakcie, nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 • ‚Pedro’ za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty fotograficzne, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 • Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku ‚Pedro’.
 • Prosimy nie wynosić z pokoi przedmiotów stanowiących własność ‚Pedro’.
 • Doba w ‚Pedro’ rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 • Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie domków do godz. 22:00.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren ‚Pedro’.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 • W domkach ‚Pedro’ obowiązuje zakaz palenia.
© Domki Pedro
Regulamin
Wykonanie:
NFHotel